Pediatria

Zakres usług

Prowadzę konsultacje, diagnostykę i leczenie w zakresie chorób dróg oddechowych występujących u dzieci. Do gabinetu zapraszam wszystkich małych pacjentów, którzy mają problem z infekcjami układu oddechowego (zapalenia płuc, oskrzeli, oskrzelików czy też górnych dróg oddechowych),  szczególnie o nawrotowym lub przewlekłym charakterze, dzieci z objawami astmy oskrzelowej, alergii wziewnej czy też z przewlekłym kaszlem.