Technologie

Mikroskop Zeiss OPMI Pico

Unit stomatoloogiczny KaVo Primus 1058 Life z kamerą wewnątrzustną

KaVo Focus-wewnątrzustny aparat RTG

Endometr VDW Raypex 6

Mikrosilnik endodontyczny VDW RECIPROC GOLD

Znieczulenie komputerowe SleeperOne 5

Urządzenie do trójwymiarowego wypełniania kanałów Beefill 2 in 1 VDW